Dieren opvangen die erg hulpbehoevend zijn

Oude dieren die geen kans maken op adoptie in een gewoon dierenasiel en die spijtig genoeg al te vaak worden “afgeschreven” door heel wat mensen mogen hier hun oude dag doorbrengen. Dit is ons hoofddoel wat maakt dat Het Dierenthuisje eigenlijk een tehuis is voor dieren, eerder dan een kattenasiel.

Ook katten met zwaardere medische en/of psychische problemen maken deel uit van onze doelgroep. Vele van deze dieren zouden ingeslapen worden als ze hier niet terecht konden.

Na acht jaar ervaring met de vereniging besloten we om ons te beperken tot deze sukkelaars. Voordien hebben we ook heel wat jongere katten opgevangen voor herplaatsing maar aangezien we zelfs voor de huisdieren van onze eigen doelgroep al te vaak geen plaats meer hebben moesten we daar verandering in brengen.

Poezen zijn bij ons de belangrijkste doelgroep. Daarnaast worden ook in beperkte mate kleinere hondjes en hoevedieren zoals kippen, eenden, konijnen en hangbuikvarkens opgevangen.

Om jongere dieren die medisch in orde zijn toch nog te helpen hebben we een rubriek “rechtstreekse adopties” in het leven geroepen. Hier vermelden we dieren die een thuis zoeken maar voorlopig nog bij de eigenaar of op een tijdelijk adres vertoeven. We besparen het dier op die manier een hoop stress en ellende door voor hem of haar rechtstreeks een nieuwe thuis te vinden zonder dat ze in een asiel/opvang terecht moeten komen.

Katten en andere dieren herplaatsen in adoptiegezinnen

Gelukkig zijn er nog mensen die bewust kiezen om een senior of een “probleemdier” een goede thuis te geven. Het zijn dierenvrienden die een kat of ander dier willen helpen zonder daarbij rekening te houden met eigen voordeel. Als je zo’n dier adopteert dan mag je niet egoïstisch zijn; de juiste drijfveer is dat je een dier wil helpen en je moet zelfmedelijden kunnen bannen. Als je er zo over denkt, dan haal je een schat van een gezinslid in huis, want nog veel meer als andere dieren zijn zij enorm dankbaar en dat zal je weten. Uiteraard wordt alles uitgebreid besproken met de kandidaat adoptant zodat men weet waar hij of zij aan begint en waar men mogelijk zal voor komen te staan.

Wil je een jonger dier adopteren? Kijk dan eens onder de rubriek “rechtstreekse plaatsingen” die we in het leven hebben geroepen om zoveel mogelijk dieren te behoeden van de stress van tijdelijke opvang in een dierenasiel.

Mensen sensibiliseren rondom veel voorkomende katten-, honden- en dierenproblematieken

In het bijzonder doelen we hier op het promoten van sterilisatie bij katten teneinde het leed in de toekomst te beperken. U vindt alle uitleg hierover onder zwerfpoezen.

Ook willen we mensen de waarde bijbrengen van een dier: m.a.w. wat kan een huisdier betekenen in uw leven. Vaak is de afkeer t.o.v. een dier te wijten aan een misvatting. Vooral kinderen verantwoord leren omgaan met dieren is hier een belangrijk aspect.

Mensen die een probleem hebben met het houden van dieren proberen we met raad en daad bij te staan. Dit behelst zowel praktische complicaties zoals verhuis, hygiëne,… als gedragsproblemen.

De opbrengst van alle aankopen op deze website gaat integraal naar de werking van VZW Het Dierenthuisje.