Waarom vrijwilliger worden voor de dieren?

Je kan je gegevens via het invulformulier aan ons doorgeven en daarin te kennen geven waarbij je wil helpen. Zodra we dat formulier gelezen hebben, mag je van ons een mailtje of telefoontje verwachten ter eerste kennismaking waarbij we in onderling overleg afspreken wanneer je een eerste keer wil komen helpen. We voorzien de eerste keer dat je komt helpen altijd wat tijd om je de nodige uitleg te geven en zorgen er ook voor dat er een vrijwilliger is waarop je kan terugvallen bij vragen.

Eerder werkten we met een online kalender waarop iedere vrijwilliger zijn dagen en uren kon invullen maar gezien alle vaste vrijwilligers de gewoonte hebben om hier te overleggen en het agenda ter plaatse in te vullen, bood dit geen waarheidsgetrouw beeld. Daarom hebben we nu de afspraak met alle vrijwilligers dat de dagen en uren van hulp worden doorgegeven via telefoon, mail of mondeling voor vertrek. Terug dus naar het oude systeem dat blijkbaar nog steeds het beste functioneert.

We kijken alvast uit naar jouw hulp! De bewonertjes zullen je met open pootjes verwelkomen.

Registeren als vrijwilliger

Voor al het vrijwilligerswerk kunnen dagen en uren in overleg besproken worden. Heel belangrijk is dat je ons kenbaar maakt hoeveel tijd je wil spenderen en wanneer. Als je wil helpen, registreer je dan via onderstaande knop. Uiteraard mag je ons ook bellen of mailen met verdere vragen.